ĐIỀU KHOẢN VÀ QUI ĐỊNH

By submitting your application you are agreeing to enter into the Event and also agree to abide by these Conditions of Entry, Rules & Regulations, the Event Conditions and any instructions given to you by the Organizers and officials of the Event.

ĐIỀU KHOẢN VÀ QUI ĐỊNH

 1. Những vận động viên dưới 18 tuổi phải có đơn đăng ký được cha mẹ / người giám hộ hợp pháp ký đồng ý cho tham gia. Cha mẹ /người giám hộ hợp pháp phải chịu trách nhiệm hoàn toàn cho các vận động viên dưới 18 tuổi.

 2. Số BIB của cuộc thi không được hoàn lại hoặc chuyển nhượng và số hiệu chạy phải được đeo mọi lúc trong suốt cuộc đua. Số hiệu chạy nên được ghim ở phía trước áo/ quần của bạn.
 3. Tham gia sự kiện là quyền lợi của riêng cá nhân bạn; các hành vi như trao đổi, bán hoặc chuyển nhượng hoặc đề nghị bán, trao đổi hoặc chuyển nhượng quyền tham gia đều bị nghiêm cấm. Trong trường hợp bị phát hiện, vận động viên sẽ bị truất quyền thi đấu. Số hiệu chạy được ấn định từ trước và khi vận động viên nhận số hiệu chạy phải cung cấp được giấy tờ tuỳ thân nhằm xác minh quyền tham gia.
 4. Vận động viên phải tuân thủ đầy đủ luật pháp Việt Nam và không được phá hủy bất kỳ tài sản công nào khi tham gia cuộc thi và phải chịu trách nhiệm hoàn toàn cho hành động của vận động viên.
 5. Vận động viên có trách nhiệm nhận biết và hiểu biết về các biển báo sự kiện, biểu tượng và màu sắc liên quan trong bản đồ, phương tiện và hướng đi khi tham gia cuộc thi.
 6. Vận động viên phải ngừng thi đấu ngay lập tức nếu bị yêu cầu bởi nhân viên tại sự kiện, nhân viên y tế, hoặc bất kỳ cơ quan có thẩm quyền nào, bao gồm các nhân viên cảnh sát và lính cứu hỏa.
 7. Ban Tổ Chức có thể hủy sự kiện nếu các trường hợp nằm ngoài sự kiểm soát hợp lý của BTC phát sinh, bao gồm, nhưng không giới hạn, chiến tranh, bất ổn dân sự hoặc chính trị, khủng bố hoặc điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Nếu nguyên nhân huỷ sự kiện nằm ngoài sự kiểm soát của Ban Tổ Chức, mọi chi phí sẽ không được hoàn trả.
 8. Đội y tế cuộc thi sẽ là người quyết định cuối cùng về việc một vận động viên có thể tiếp tục hoặc ngưng cuộc đua sau một tai nạn. Vận động viên sẽ không được hoàn trả lại chi phí tham gia trong trường hợp này.
 9. Các phương tiện hỗ trợ cá nhân hoặc những người không có trong danh sách đăng ký không được phép tham gia đường đua.
 10. Ban Tổ Chức có quyền thay đổi địa điểm cuộc thi hoặc khoảng cách đường đua theo tính toán dựa vào điều kiện thời tiết và điều kiện đường đua. (theo quyết định tuyệt đối của BTC)
 11. VỀ VIỆC XẢ RÁC: xả rác có chủ ý sẽ bị truất quyền tham gia sự kiện.

QUI ĐỊNH KHI THAM GIA BƠI

 1. VĐV nên đeo kính bơi 

 

QUI ĐỊNH KHI THAM GIA ĐẠP XE

 1. Đối với Sprinter & Duathlon, CHỈ CÓ xe đạp leo núi được phép sử dụng. Trong trường hợp, vận động viên cần thuê xe đạp, vận động viên có thể đăng ký tại đây và xe đạp sẽ được giao cho vận động viên tại Khu Chuyển Tiếp (dành cho xe đạp) vào ngày diễn ra sự kiện.Không cho phép hỗ trợ cá nhân.

  3, Vận động viên phải đội mũ bảo hiểm mọi lúc trên đường đua xe đạp.

  Xe đạp phải đạt chuẩn về an toàn và phù hợp chạy đường bộ. Chỉ những chiếc xe đạp đã được kiểm tra sẽ được phép thi đấu.

QUI ĐỊNH KHI THAM GIA CHẠY

 1. Mọi hỗ trợ cá nhân đều không được phép.
 2. Vận động viên phải tuân thủ tất cả luật giao thông, quy định giao thông và sự chỉ dẫn của ban tổ chức tại sự kiện và cảnh sát khu vực.
 3. Vận động viên phải chạy về bên trái để giữ khoảng cách cho những vận động viên khác vượt qua.