LỊCH TRÌNH

 • 08:00 – 09:30  AM: NHẬN RACE KIT
 • 08:00 – 09:45 AM: CHECK IN XE ĐẠP
 • 09:00 –  09:15 AM: PHỔ BIẾN THÔNG TIN ĐƯỜNG ĐUA
 • 09:40 AM: KHỞI ĐỘNG AERO-KIDS 
 • 10:00 AM: AERO-KIDS XUẤT PHÁT  
 • 10:05 AM: ROOKIE XUẤT PHÁT 
 • 12:00 PM: CUT OFF TIME 
 • 10:30 – 12:05 AM: CHECK OUT XE ĐẠP VÀ THIẾT BỊ ROOKIE & AERO-KIDS 
 • 10:00 AM – 1:00 PM: NHẬN RACE KIT
 • 10:00 AM – 1:00 PM: CHECK-IN XE ĐẠP
 • 01:15 – 01:30 PM: PHỔ BIẾN THÔNG TIN ĐƯỜNG ĐUA
 • 01:55 PM:  VĐV KHỞI ĐỘNG 
 • 02:00 PM: VĐV XUẤT PHÁT (NAM)
 • 02:05 PM: VĐV XUẤT PHÁT (NỮ)
 • 02:10 PM: NHÓM XUẤT PHÁT (RELAY)
 • 02:15 PM: DUATHLON XUẤT PHÁT 
 • 05:30 PM: ĐÓNG ĐƯỜNG CHẠY
 • 05:00 – 06:45 PM: CHECK OUT XE ĐẠP 
 • 05:30 PM: TIỆC BUFFET TỐI 
 • 06:00 PM: LỄ TRAO GIẢI 
 • 08:40 PM: KẾT THÚC 

*Thông tin có thể còn thay đổi bởi BTC