SPONSORS & PARTNERS

BE PART OF OUR EVENT

Our event will attract a lot of participants, fans, and followers through a variety of age and nationality range. We believe Le Fruit Off Road Triathlon is a great opportunity that Brands should not miss to sponsor.

Main reasons to sponsor Le Fruit Off Road Triathlon

  • Brand Exposure – raising brand awareness of products and services and association with healthy lifestyle
  • Engagement of brand products to specific target group with Direct Sales, Sampling, Product Testing opportunities and etc.
  • Leverage lead generation – the majority of our participants know others with similar interests (word of mouth)
  • Media exposure – Le Fruit Off Road Traithlon will have local media support: TV, radio, printed and online.

For sponsorship: sponsor@pulse.vn

For media partnership: marketing@pulse.vn

MAIN SPONSORS

LE FRUIT

Le Fruit triathlon is named after LE FRUIT, all natural juice brand. Always farm fresh. LE FRUIT is strongly rooted in Vietnam and works closely with eight hundred family-owned farms to produce always the healthiest juices from fresh fruits exclusively.

LA VIE

Nước khoàng thiên nhiên La Vie là giải pháp bù khoáng hoàn hảo cho tất cả người tham gia sự kiện Le Fruit Triathlon 2017. La Vie luôn đồng hành trong suốt chặng đường đua và đảm bảo các bạn luôn ở trong trạng thái tốt nhất.

Có thể bạn đã biết 70% cơ thể chúng ta là nước. Khi hoạt động ngoài trời, cơ thể sẽ tiết mồ hôi và giảm đi một lượng nước đáng kể. Và ngay cả khi không hoạt động thể thao thì với nhiệt độ nắng nóng vào mùa hè này thì khả năng mất nước của cơ thể chúng ta cũng cao hơn bình thường. Vì vậy, việc cung cấp nước và đặc biệt là bổ sung các khoáng chất cho cơ thể thường xuyên sẽ giúp chúng ta duy trì được một tinh thần và cơ thể ở trạng thái tốt nhất.